Autor Wątek: Zapasy-informacje,fotki.  (Przeczytany 3610 razy)

xXxLatricexXx

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 3
Zapasy-informacje,fotki.
« dnia: Styczeń 31, 2016, 19:25 »
ZAPASY, zapaonictwo, walka wrecz miedzy 2 przeciwnikami tej samej kategorii wagowej, prowadzona na macie wg ociole okreolonych zasad; dyscyplina sport. rozgrywana w 2 stylach: klas. (chwyty rekami od pasa w gore) i wolnym (chwyty rekami i nogami zak3adane na całe cia3o przeciwnika), w 1 kategoriach wagowych; walka zapaonicza trwa 5 min.; o zwycięstwie decyduje wieksza liczba punktów zdobytych za tzw. akcje techn. chwyty i rzuty zapaonicze, oceniane przez sędziów od 1 do 4 punktow; po3ożenie przeciwnika na 3opatki (tzw. tusz) lub dyskwalifikacja (np. za pasywnooa) kończy walke przed czasem. Z
są jedn1 z najstarszych dyscyplin sport.; rozwine3y sie już w staro?. Egipcie i Grecji; od 708 p.n.e. w programie staro?. igrzysk olimpijskich, były koncow1 konkurencją pięcioboju (penthatlonu), ktora wy3ania3a ostatecznego zwyciezce; istnieje wiele lokalnych odmian zapasow, m.in.: sumo , sambo, glima, a ostatnio także wrestling . Walki zapaonicze w stylu klas. (gr.-rzym.) oraz wolnym rozwine3y sie pod koniec XIX w. jako sport g3. zaw., później także amatorski; od 1896 konkurencja olimpijska; 1921 powsta3a Miedzynar. Amatorska Federacja Zapaonicza (FILA); mistrzostwa owiata są rozgrywane od 1921 styl klas. i od 1951 styl wolny; w Polsce 1922 za3o?ono Pol. Tow. Atletyczne, po połączeniu z Gornool1skim Zwi1zkiem Cie?kiej Atletyki (1925) powsta3 Pol. Zwi1zek Atletyczny, przekszta3cony 1957 w Pol. Zwi1zek Zapaoniczy. Do najlepszych pol. zapaonikow zaw. należeli m.in.: W. Pytlasinski, Z. Cyganiewicz, W. Cyganiewicz, K. Nowina-Szczerbinski, T. Sztekker; w zapasach amatorskich mistrzami olimpijskimi byli: K. lipień (1976), A. Wroński (1988), sukcesy miedzynar. osi1gali także m.in. w stylu klas.: A. G31b, J. Lipien, P. Michalik, R. Kierpacz, R. Owierad, R. Wolny, W. Zawadzki, A. Supron, R. Bier3a, A. Malina, R. Wroc3awski, w stylu wolnym: W. Stecyk, A. Sandurski, L. Ciota, A. Radomski, M. Skubacz.

size 1Wyslany Sob Maj 29, 2004 7:2 pm:

Kilka informacji o przepisach

Zapasy podobnie jak wiele innych dyscyplin sportowych opierają sie na okreolonych zasadach, do których zawodnik jest zobowi1zany sie stosowaa. Regu3y zapasow ulegają ciąg3ym zmianom i przebieg dzisiejszych walk diametralnie ro?ni sie od tych z czasów staro?ytnooci. Widok dwóch nagich mężczyzn, wysmarowanych oliw1 i tarzających sie po ziemi z pewnośći1 nie byłby zbyt dobrze odebrany w naszych czasach.
Zapasy to nie tylko sport znany z olimpićdy. Istnieje wiele odmian ludowych (walka francuska, szwajcarska, sambo, sumo, zapasy: indyjskie, szkockie, tureckie, iranskie, mongolskie czy zapasy w stylu niemieckim), można powiedziea, i? niemal w każdej kulturze spotykamy jak1o odmianę tego sportu. Ro?nią sie one przepisami, ale opierają na jednej fundamentalnej zasadzie. Jest nią walka wrecz miedzy dwoma przeciwnikami, bez zadawania ciosów (z encyklopedii multimedialnej wiem ).
Przedstawienie przepisów każdej z odmian byłoby praktycznie niewykonalne. Dlatego w tym temacie streszczę tylko regu3y zapasow w stylu wolnym i klasycznym.
Celem walki zapaoniczej jest po3ożenie przeciwnika na 3opatki. W starciu dwóch równorzędnych zawodnikow zdarza sie to bardzo rzadko dlatego wprowadzono również punktacje. Dla uzyskania zwycięstwa stosuje sie różnego rodzaju działania - chwyty. Za każda skuteczn1 akcje zawodnik atakujący otrzymuje 1,2,3, lub 5 punktow.
O wygranej przed czasem decyduje:
- po3ożenie przeciwnika na 3opatki (tzw. tusz)
- przewaga 1 punktów (np. 12:2)
- dyskwalifikacja lub rezygnacje z dalszej walki przeciwnika
O wygranej w regulaminowym czasie decyduje:
- przewaga punktowa przy obowi1zkowym zdobyciu przez zwyciezce minimum 3 punktów
Jeśli pod koniec regulaminowego czasu zawodnicy mają taką samą ilość punktów lub ?aden z nich nie zdobył wymaganych 3 punktów (np. 2:0) zarządzana jest dogrywka. Jeśli po up3ywie 3 minut zwyciezca nie zostanie wy3oniony, to zostanie wydana decyzja sedziow.

WARTOOCI PRZYZNAWANE ZA AKCJE I CHWYTY
1 punkt:
- Zawodnikowi, który sprowadzi przeciwnika do parteru przechodz1c za nim z tyłu i przytrzyma go w tej pozycji.
- Zawodnikowi powodującemu przejocie swego przeciwnika na wyciągniętej jednej ręce lub dwóch rekach, przy plecach zwróconych ku macie.
- Zawodnikowi, który trzyma przeciwnika w pozycji zagro?onej* przez piea lub wiecej sekund.

2 punkty:
- Zawodnikowi, który w walce w parterze wykona3 prawid3owy chwyt i sprowadzi3 swego przeciwnika do pozycji zagro?onej.

3 punkty:
- Zawodnikowi wykonującemu chwyt w stojce, który poprzez bezpooredni rzut o ma3ej amplitudzie sprowadza przeciwnika do pozycji zagro?onej.
- Za każdy chwyt wykonany z oderwaniem od pod3o?a, o ma3ej amplitudzie, nawet jeśli atakujący zawodnik klęczy na macie na jednym lub obu kolanach tak, aby atakowany zawodnik od razu znalazł sie w zagro?onej pozycji.

5 punktow:
- Wszystkie chwyty o dużej amplitudzie wykonane w pozycji stojącej, które sprowadzają atakowanego zawodnika do pozycji bezpooredniego i natychmiastowego zagrożenia.
- Chwyty wykonane przez zawodnika w parterze, który odrywa przeciwnika od pod3o?a i wykonując chwyt o dużej amplitudzie rzuca go do pozycji bezpooredniego i natychmiastowego zagrożenia.

Turnieje rozgrywane są na macie o orednicy 9 metrow. Zawodnicy walcz1 w kolorowych kostiumach, jeden w czerwonym drugi w niebieskim.
Walke ocenia rownoczeonie 3 sedziow. Arbiter na macie, który za pomocą wyciągniętych palcow pokazuje ile punktów zdobył dany zawodnik Sedzia punktowy, który również ocenia akcje, pokazując swoją ocenę za pomocą paletek. Natomiast 3 sedzia, tzw. kierownik maty podaje swoją opinie jedynie w wypadku niezgodnooci pomiędzy arbitrem i sedzi1 punktowym . Wszystkie decyzje podejmowane są wiekszooci1 g3osow.
Walka prowadzona jest w pozycji stojącej lub parterze**. Walka trwa 2 rundy po 3 minuty z 3 sekundow1 przerw1.
W obu wszystkich stylach nakazuje sie wejocie w klamre, gdy po pierwszej cześći walki wynik wynosi 0- i na poczatku dogrywki. W takim przypadku arbiter prosi zapaonikow o ustawienie sie w pozycji klamrowej tzn. klatka piersiowa w klatke piersiow1 (jedna reka pod ramieniem przeciwnika, druga reka obejmująca przeciwnika miedzy 3okciem a barkiem, dwie ręce zł1czone z tyłu na plecach) Na gwizdek walka zostaje wznowiona w tej pozycji. Za zerwanie klamry traci sie punkt.
W przypadku gdy jeden z zawodnikow walczy pasywnie (nie podejmuje ?adnej akcji ) dostaje ostrzeżenie i walka zostaje kontynuowana w parterze.

NIEDOZWOLONE I FORMALNIE ZABRONIONE SY PONI—SZE CHWYTY I AKCJE:
- chwyt za gard3o.
- wykręcanie ramion pod k1tem wiekszym niż 9 stopni.
- chwyt obur1cz za g3owe lub za szyje oraz wszystkie sytuacje i pozycje duszenia.
- podwójny chwyt za g3owe (Nelson), jeśli nie jest wykonany w bok, bez atakowania nogami jakiejkolwiek cześći ciała przeciwnika.
- wykonanie chwytu przez naciągniecie kregos3upa przeciwnika.
- chwyt tylko za g3owe (krawat) wykonywany w jakimkolwiek kierunku jedn1 lub dwoma rekoma.
W stylu klasycznym zabronione jest chwytanie przeciwnika poniżej linii bioder, podstawianie nóg podczas wykonywania akcji.

* Przyjmuje sie, że zawodnik znajduje sie w pozycji zagro?onej, gdy linia jego pleców (lub linia jego 3opatek), tworzy z matą k1t mniejszy niż 9 stopni.
** Parter-jeden z zawodnikow le?y na macie lub w kleku podparty natomiast drugi znajduje sie za nim

size 1Wyslany Sob Maj 29, 2004 7:29 pm:

System i metoda przeprowadzania zawodow

Zawody zapaonicze składają sie z 3-ch rodzajów rund:

eliminacyjnych w grupach
kwalifikacyjnych
fina3owych
Rundy eliminacyjne w grupach

Eliminacje w grupach odbywają sie systemem każdy z każdym bez rozstawiania zawodnikow.
Zawodnicy zgodnie z wyciągniętymi numerami podczas losowania w trakcie oficjalnej wagi ustawiani są w tabeli Zestaw walk od numeru najmniejszego do najwiekszego i dzieleni w zale?nooci od ilości zawodnikow w danej kategorii wagowej na 3 lub 4 osobowe grupy.
Zwyciezc1 danej grupy zostaje zawodnik, który zdobył najwieksza liczbę punktów pozytywnych i przechodzi on do dalszej cześći zawodow (runda kwalifikacyjna lub fina3owa).
W przypadku uzyskania równej liczby punktów pozytywnych przez zawodnikow, zwyciezca typowany jest wg. nastepujących kryteriow:
bezpoorednie zwycięstwo nad przeciwnikiem
suma punktów technicznych
ilość otrzymanych ostrzeżeń O ilość otrzymanych pasywnooci P ilość zwycięstw 3opatkowych TOUCHE Zawodnicy, którzy zostali wyeliminowani w tej cześći zawodow nie walcz1 dalej i zostają sklasyfikowani wg. wyżej wymienionych kryteriow.

Przypadki szczegolne:

Jeśli liczba zawodnikow mieoci sie miedzy:
2 a 5, to beda oni walczya według systemu każdy z każdym.
6 a 8, to dwóch pierwszych zawodnikow z każdej grupy walczy w finale o 1-2 miejsce, a drudzy z każdej grupy - w finale o 3-4 miejsce.
9 a 11, to drudzy z każdej grupy tworz1 dodatkow1 grupę repasażow1, w której walcz1 systemem każdy z każdym . Zwyciezca tej grupy bedzie czwartym zapaonikiem zakwalifikowanym do po3fina3u i zostanie uplasowany na końcu tabeli. W przypadku, gdy zapaonik wybrany z grupy repasażowej walczy3 już ze zwyciezc1 trzeciej grupy to walki po3fina3owe odbywaa sie beda na krzy? .
W przypadku uzyskania równej liczby punktów klasyfikacyjnych przez zawodnikow, zawodnik, który bedzie miał na swoim koncie najwiecej zwycięstw przez touche zostanie sklasyfikowany wyżej.
Jeśli zapaonik został kontuzjowany i nie może dalej walczya, to zostanie on sklasyfikowany w zale?nooci od wyniku uzyskanego do momentu jego eliminacji. W tym przypadku nie zmienia sie kolejnooci i układu nastepujących walk a jego przeciwnik (lub przeciwnicy) wygrywa walke otrzymując 4 punkty klasyfikacyjne.

Runda kwalifikacyjna

W przypadku gdy po zakonczeniu rund eliminacyjnych w grupach do dalszych rozgrywek przechodz1 zawodnicy - zwyciezcy poszczególnych grup w liczbie innej niż idealna tzn. 4, 8 lub 16 zawodnikow, należy przeprowadzia rundę kwalifikacyjn1 wg. ustawienia par w kolejnooci liczonej od gory tabeli Zestaw walk .
Zwyciezcy tej rundy przechodz1 do dalszych rozgrywek tzn. do rund fina3owych, a przegrani już nie walcz1 i są sklasyfikowani wyżej niż zawodnicy wyeliminowani w rundach eliminacyjnych w grupach wg nastepujących kryteriow:
suma punktów pozytywnych
suma punktów technicznych
ilość ostrzeżeń
ilość pasywnooci
Runda fina3owa

Rundy fina3owe odbywają sie wg. systemu eliminacji bezpooredniej, aż do momentu, kiedy pozostanie dwu nie wyeliminowanych zawodnikow, którzy stocz1 pomiędzy sobą pojedynek o I i II miejsce. Przegrani zawodnicy z po3fina3ow walcz1 o III i IV miejsce.
Pozostali zawodnicy wyeliminowani we wcześniejszych rundach fina3owych klasyfikowani są w zale?nooci od ilości punktów pozytywnych z danej rundy
i w przypadku takiej samej ilości otrzymanych punktów przez zawodnikow, wy?sz1 pozycje zajmuje zawodnik, który spe3ni poniższe kryteria w kolejnooci ważnooci:
suma punktów technicznych
ilość ostrzeżeń
ilość pasywnooci
W przypadku nie stawienia sie zawodnika do walki jego przeciwnik wygrywa
z zapisem punktów pozytywnych 4:0.

Program zawodow

Czas trwania zawodow jest nastepujący:
Igrzyska Olimpijskie - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Mistrzostwa Owiata seniorów - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Mistrzostwa Owiata juniorów - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Jednakże, na wszystkich rodzajach zawodow w zale?nooci od otrzymanych zg3oszen, bedzie można po uzyskaniu zgody od FILA do3o?ya lub zabrać jedn1 mate.
Czas trwania seansów dla wszystkich rodzajów zawodow nie powinien trwaa dlużej niż 3 godziny. Dla wszystkich rodzajów zawodow, jedna kategoria powinna zostać zakonczona maksimum w ciągu trzech dni, a mianowicie:
dzien pierwszy i drugi eliminacje w grupach i kwalifikacje
dzien trzeci po3fina3y i fina3y
Podczas każdej rundy zawodow poszczegolna kategoria wagowa musi być rozgrywana na jednej macie, a nie na kilku matach jednoczeonie.
ogólnie bior1c zawodnik nie powinien stoczya wiecej niż 4 walki w ciągu jednego dnia.
Wszystkie walki o I, II, III i IV miejsce musza odbywaa sie na jednej macie.
Jedna kategoria wagowa może ewentualnie odbyć sie w ciągu jednego lub dwóch dni w zale?nooci od liczby uczestnicz1cych zawodnikow.

ubiór

Zawodnicy winni stawia sie na brzegu maty w jednoczęściowym kostiumie homologowanym przez FILA w kolorze, który został im wyznaczony (czerwony lub niebieski). Kroj kostiumu jest dowolny pod warunkiem zachowania tych dwóch kolorow. L1czenie kolorow niebieskiego z czerwonym jest zabronione.
W stylu klasycznym zawodnicy mogą wystepowaa w obcis3ym jednoczęściowym kostiumie od stop do ramion lub zakrywającym uda do kolan lub poniżej kolan.
W stylu wolnym kostium może zakrywaa uda tylko do po3owy.
Zawodnik musi obowi1zkowo posiadaa:
na piersi god3o swojego kraju
na plecach kostiumu skrót nazwy swojego kraju, maksymalna wielkooa liter wynosi 1 x 1 cm
chusteczkę z materia3u, ktor1 pokazuje sędziemu przed walk1
dozwolone jest używanie lekkich nakolanników bez cześći metalowych
zawodnicy nie mogą mieć umieszczonego god3a lub skrótu nazwy innego panstwa.
Podczas Mistrzostw Owiat, Mistrzostw Kontynentalnych i innych zawodow, zawodnicy mogą mieć umieszczon1 nazwe sponsora na udzie lub plecach. Natomiast, jest to niedozwolone na Igrzyskach Olimpijskich, podczas których obowi1zują przepisy międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Zawodnicy mogą również mieć umieszczone nazwy sponsorów na plecach, rękawach szlafroków lub dresow.
Nauszniki homologowane przez FILA są obowi1zkowe dla nastepujących kategorii wiekowych: m3odzikow, kadetow, juniorów i wszystkich kategorii wiekowych w zapasach kobiecych.
Zabronione jest noszenie czegokolwiek poza kostiumem. Jedynym wyjątkiem jest przerwa w walce (z wyniku kontuzji lub z innych przyczyn) w czasie, której zawodnik może na3o?ya ciep3e okrycie (szlafrok).
Zawodnicy musza nosia obuwie zapaonicze usztywniające kostke. Zabronione jest używanie obuwia na obcasach lub podeszwach z gwoYdziami, obuwia z klamrami lub z częściami metalowymi. Buty zapaonicze mogą być bez sznurówek lub ze sznurówkami przytrzymywanymi woko3 butów przez rzep, tak aby sznurówki nie rozwi1zywa3y sie podczas walki. W zwi1zku z tym wprowadza sie dla każdego zapaonika obowi1zek posiadania rzepow przy butach, co zostanie skontrolowane przed wejociem na mate.
Na poczatku każdego dnia zawodow zawodnik musi być owie?o ogolony lub mieć kilkumiesieczn1 brode.
W3osy powinny być krótkie lub związane, jeśli sedzia uzna to za stosowne.

Ponadto, zabronione jest:

noszenie bandaży na nadgarstkach, ramionach lub kostkach. Istnieje taka mo?liwooa jedynie w przypadku kontuzji lub z polecenia lekarza. Bandaże te musza zostać owinięte opask1 elastyczn1;
pokrycie ciała substancją t3ustą lub klejąc1;
stawienie sie spoconym do walki na poczatku pierwszej i drugiej po3owy
noszenia jakichkolwiek przedmiotów mogących zranią przeciwnika, takich jak pierocionek, bransoletka, kolczyki, protezy, itp.
Każdy zapaonik powinien przestrzegaa rozporządzeń zawartych w niniejszym artykule. W przeciwnym razie zespo3 sędziowski da zawodnikowi maksymalnie jedn1 minutę na dostosowanie sie do przepisów niniejszego artykulu. Po up3ynieciu tego czasu zawodnik przegra walke przez poddanie sie.

Zatrzymanie walki i interwencja opieki lekarskiej

Lekarz odpowiedzialny z ramienia FILA ma prawo i obowi1zek przerwaa walke w każdej chwili, za poorednictwem kierownika maty, gdy uzna, i? istnieje niebezpieczeństwo dla jednego z dwóch zawodnikow.
Ponadto, może on również zarządzia natychmiastowe przerwanie walki stwierdzając, i? jeden z zawodnikow jest niezdolny do dalszej walki.
Zapaonik nie może nigdy opuocia maty, jedynie w przypadku cie?kiej kontuzji wymagającej natychmiastowego jej opuszczenia.
W przypadku kontuzji zapaonika, sedzia powinien natychmiast zaż1daa interwencji lekarza i zapytać go czy zatrzymanie walki jest uzasadnione lub symulowane. Jeżeli lekarz stwierdza, że zapaonik symuluje, arbiter nakazuje aby sedzia lub kierownik maty ukara3 zapaonika (punkt i ostrzeżenie).
Jeśli zapaonik dozna widocznej kontuzji lub pojawi sie krwawienie, lekarz bedzie miał do dyspozycji niezbedny czas aby opatrzya kontuzjowanego. Lekarz decyduje czy zawodnik może dalej walczya czy nie, bez wyznaczonego czasu na podjecie decyzji.
W sprawach spornych o charakterze medycznym, lekarz ekipy poszkodowanego zawodnika ma prawo interwencji w udzieleniu ewentualnej pomocy i ma prawo sformu3owania swojej opinii na temat interwencji lub decyzji s3u?by medycznej. Jedynie delegat Komisji Lekarskiej FILA może zaproponowaa zespo3owi sędziowskiemu przerwanie wali.
Podczas zawodow, na których nie ma oficjalnego lekarza, sedzia może przerwaa walke na maksimum 2 minuty w ciągu jednej walki. Zespo3 sędziowski posiada odpowiednie kompetencje aby podjąa decyzje dotycz1c1 stwierdzenia czy zapaonik symuluje czy też nie.
Polecenie zatrzymania może zostać udzielone jednorazowo lub kilkakrotnie i może dotyczya obu zawodnikow.
Każde 3 sekund przerwy musi być wyowietlane przez zegar elektroniczny (chronometr) umieszczony przy danej macie.
Na 1 sekund przed up3ywem 2 minut, sedzia nakazuje obu zapaonikom wznowią walke na orodku maty.
Podczas międzynarodowych zawodow, na których nie jest reprezentowana Komisja Lekarska FILA, decyzje o przerwaniu walki podejmuje delegat FILA lub arbiter delegowany przez FILA po wcześniejszej konsultacji z lekarzem oficjalnym i lekarzem ekipy kontuzjowanego zawodnika.
We wszystkich przypadkach lekarz, który podejmuje decyzje o zakazie kontynuowania walki przez zawodnika, musi być innej narodowooci, niż dany zawodnik i nie może być zainteresowany daną kategori1 (patrz regulamin sanitarny).
W przypadku stwierdzenia przez lekarza symulacji kontuzji dany zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, a jego przeciwnik punkt i prawo wyboru pozycji wznowienia przerwanej walki.

Waga

Ostateczna lista zawodnikow musi obowi1zkowo zostać zło?ona przez kierownika delegacji w sekretariacie komitetu organizacyjnego na 6 godzin przed rozpoczeciem wagi. Wszelkie zmiany dokonywane na tej liocie po tym terminie nie beda uwzgledniane.
Waga zawsze odbywa sie w przeddzień zawodow miedzy godzin1 18. a 20.00. wybór należy do organizatora. Waga trwa 3 minut.
—aden zawodnik nie bedzie mogł przystąpić do wagi, jeśli nie został poddany badaniu lekarskiemu, które odbędzie sie w terminie wyznaczonym regulaminem danych zawodow. Kontrola lekarska odbywa sie zawsze na 1 godzinę przed wag1.
Zawodnicy obowi1zkowo waż1 sie w kostiumach zapaoniczych (bez obuwia), po zbadaniu przez upoważnionych lekarzy, którzy musza wyeliminowaa każdego zawodnika stanowiącego ryzyko jakiegokolwiek zarażenia.
Nie przyznaje sie ?adnej tolerancji wagowej za kostium.
Zawodnicy musza być w doskona3ej kondycji fizycznej, mieć krotko obcięte paznokcie, co winno być sprawdzone w czasie wagi.
Do momentu zakonczenia wagi, zawodnicy mają prawo, każdy po kolei, ważya sie tyle razy, ile beda sobie ?yczya.
W zawodach trwających 2 dni lub 3 dni, zawodnicy w danych kategoriach beda ważeni w przeddzień rozpoczecia sie ich kategorii.
Dla wszystkich zawodow jest tylko jedna waga dla każdej kategorii wagowej.

Czas trwania walk

Czas trwania walk zostaje ustalony w nastepujący sposob:
dla m3odzikow i kadetów 2 rundy po 2 minuty
dla seniorów i juniorów 2 rundy po 3 minuty
Przerwa miedzy dwoma rundami wynosi 3 sekund.
W przypadku dogrywki, czas trwania walki może być przed3u?ony maksymalnie o 3 minuty we wszystkich kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe - wagowe - zawody

Kategorie wiekowe

m3odzicy (ch3opcy i dziewczeta) 14-15 lat (od 13 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
kadeci/kadetki 16-17 lat (od 15 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
juniorzy/juniorki 18-2 lat (od 17 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
seniorzy/seniorki 2 lat i wiecej
Zapaonicy z kategorii juniorów mogą walczya w grupie seniorow.
Wiek zawodnika bedzie sprawdzany na wszystkich mistrzostwach i zawodach podczas składania ostatecznych zg3oszen, na 6 godzin przed wag1.
W celu umo?liwienia powy?szej kontroli kierownik każdej delegacji winien przed3o?ya delegatowi technicznemu FILA:
licencje zawodnika ważn1 na dany rok;
indywidualny paszport lub dowód to?samooci (paszport zbiorowy nie zostanie przyjety);
zaowiadczenie stwierdzające wiek wystawione przez Prezesa Narodowej Federacji Zapaoniczej dla każdego zawodnika. Zaowiadczenie powinno zostać wystawione według modelu dostarczonego przez FILA i na papierze firmowym Federacji Narodowej;
narodowooa każdego uczestnika zawodow międzynarodowych jest sprawdzana obowi1zkowo na podstawie przed3o?onego paszportu lub dowodu to?samooci podczas ważenia;
zawodnik może uczestniczya w zawodach zgodnie z narodowooci1 figurując1 w jego paszporcie. Jeśli w jakimkolwiek momencie FILA stwierdzi, że deklaracja jest fa3szywa i że miało miejsce oszustwo, to w stosunku do Federacji, zawodnika i osoby, ktora podpisała zaowiadczenie zostaną na3o?one stosowne kary dyscyplinarne;
każdy zapaonik, który uczestniczy w zawodach wyraża automatycznie zgode aby FILA mogła rozpowszechniaa filmy lub zdjecia w celu rozpowszechniania i promowania zawodow. Gdy zawodnik przedstawi odmowe pisemna, to może zostać wy31czony z zawodow.
Dodatkowe wyjanienia PZZ dotyczące udziału juniorów w zawodach seniorów

Grupa wiekowa juniorów dotyczy zapaonikow mających 18-2 lat.
Zapaonikom juniorom pozwala sie uczestniczya w zawodach seniorow, ale zapaonik mający 18 lat musi obowi1zkowo przedstawia zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow, aby moc uczestniczya w zawodach seniorow.
Zapaonicy mający 17 lat nie mają prawa uczestniczya w zawodach seniorów (dotyczy zawodow międzynarodowych FILA). Wchodz1 oni w skład grupy wiekowej kadetow. Jeśli chc1 mogą walczya w zawodach juniorow, przedstawiając zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow.

Kategorie wagowe

m3odzicy: (29-32)-35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) kg (1 kategorii)
kadeci: (39-42)-46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) kg (1 kategorii)
juniorzy: (46-50)-54-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (9 kategorii)
seniorzy: (48-54)-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (8 kategorii)
Każdy zawodnik, uczestnicz1cy w zawodach z w3asnej woli i na swoją w3asn1 odpowiedzialnooa, ma prawo startu tylko w jednej kategorii wagowej odpowiadającej wadze jego ciała w momencie oficjalnej wagi.
W kategoriach grupy wiekowej seniorow, zapaonicy mogą wybrać kategorie wagow1 bezpośrednio wy?sz1 w stosunku do kategorii, w której zostali zg3oszeni. Wyjątek stanowi waga cie?ka, w której to kategorii zawodnik musi ważya wiecej niż 97 kg.

Zawody

Wyro?nia sie nastepujące zawody międzynarodowe w ro?nych kategoriach wiekowych:

M3odzicy (14-15 lat)
- zawody międzynarodowe (bilateralne i regionalne)
Kadeci (16-17 lat)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
Juniorzy (18-2 lat)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
- Mistrzostwa Owiata co roku
Seniorzy (2 lat i wiecej)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
- Mistrzostwa i Puchary Owiata co roku (z wyjątkiem roku olimpijskiego)
- Walki-Wyzwania, zawody Masters, międzynarodowe turnieje Grand Prix, zawody Gala Grand Prix FILA, walki Super Gwiazd
Weterani 35 lat i wiecej
- zawody według specjalnego programu, kategorii i regulaminów
Wszystkie powy?sze zawody musza być rozgrywane zgodnie z przepisami FILA.

Przedstawianie zapaonikow

Prezentacja zapaonikow przewidziana w regulaminie powinna być ociole stosowana wraz z wymienieniem ich zas3ug. W tym zakresie FILA przygotuje specjalny scenariusz do realizacji. Prezentacja zawodnikow odbywaa sie bedzie w rundach awiera i po3fina3owych, gdzie przedstawiani beda tylko zawodnicy (zas3ugi i tytu3y itp.) W walkach fina3owych o 1-2 i 3-4 miejsce przedstawiani beda zawodnicy, trenerzy oraz caly skład sedziowski.

Punktacja pozytywna

Ustalono nastepując1 ocenę zwyciestw:

Przewaga techniczna

Wiedz1c, że po3ożenie na 3opatki jest końcowym celem walki i, że punkty klasyfikacyjne są przyznawane w zale?nooci od rodzaju zwyciestwa, ważne jest aby zapaonik zadecydowa3 sam czy chce przerwaa lub kontynuowaa walke jeśli jest roznica 1 punktow.
W zwi1zku z tym, gdy zapaonik otrzyma3 zwycięstwo przez przewage, arbiter czeka na neutralna sytuacje na macie, przerywa walke i pyta zwyciezce czy chce dalej walczya.
Jeśli zapaonik zdecydowa3, że kontynuuje walke, to nie bedzie mogł już zmienia decyzji i od tego momentu stosowane beda wszystkie normalne procedury zapaonicze do końca walki.

Zatrzymanie i wznowienie walki

Zasady ogólne

We wszystkich przypadkach, gdy walka została zatrzymana w stojce, musi być ona wznowiona również w pozycji stojącej.
Walka powinna być zatrzymana i wznowiona na orodku maty w stojce także w nastepujących przypadkach:
jeśli stopa dotknie powierzchni ochronnej
jeśli zapaonicy w chwycie wejd1 w strefę bez wykonania chwytu trzema lub czterema nogami i tak pozostaną
Walka w parterze

We wszystkich przypadkach, jeśli zapaonik wyjdzie poza mate w parterze, to walka zostanie wznowiona w parterze bez względu na to, czy został on zdominowany i czy została wykonana akcja. To samo dotyczy przypadku, gdy walka została zatrzymana w parterze.
Walka w parterze musi zostać przerwana i wznowiona na orodku maty obowi1zkowo w parterze także w nastepujących przypadkach:
gdy zapaonik kontrolowany jest na kolanach w strefie pasywnooci i obiema rekami dotyka strefy ochronnej
gdy zapaonik zdominowany leżąc na brzuchu dotyka głową powierzchni ochronnej
gdy zapaonik znajduje sie w pozycji zagro?onej po3ożeniem na 3opatki w strefie ochronnej lub, gdy jego bark lub 3okiea dotyka strefy ochronnej
jeśli z powodu kontuzji zawodnik zdominowany w parterze prosi o zatrzymanie walki, walka w tym przypadku zostanie wznowiona w parterze. Jeśli chodzi o zawodnika atakującego, który zatrzymuje walke, to zostanie ona wznowiona również w parterze.
Walka przerwana poza matą jest zawsze wznawiana w centrum w pozycji w jakiej została przerwana.
W zwi1zku z powy?szym zawodnik, który znajdzie sie poza matą w parterze jako dolny (opanowany) w wyniku proby rzutu czy proby chwytu lub akcji technicznej wykonywanej ze stojki i z parteru z pola walki rozpoczyna dalsz1 czeoa walki w parterze również jako dolny.
Dotyczy to również rzutów i chwytów wykonywanych ze stojki i z parteru z maty po w3asnych plecach poza mate. W tym przypadku liczy sie tylko pierwsza akcja czyli strata 2 punktów w wyniku auto-tuszu i zawodnik wykonujący wznawia walke w parterze w centrum maty jako dolny.
Jeśli rzut techniczny poza mate jest niedokonczony np. bez kontaktu w stylu klasycznym to nakazujemy walke w stojce.

Ocena wartooci akcji lub chwytu

W celu pozbycia sie symulowanej walki, podczas wykonywania przez zawodnika chwytu bez rezultatu i gdy w konsekwencji znajdzie sie on pod spodem w parterze bez akcji ze strony przeciwnika, nie przyznaje sie w tym przypadku punktu technicznego zawodnikowi znajdującemu sie nad nim. Walka toczy sie dalej w parterze bez zatrzymania walki przez sedziego.
Natomiast jeśli, podczas wykonywania chwytu zapaonik atakujący wykona kontratak i sprowadzi swojego przeciwnika do parteru, to otrzyma punkt lub punkty odpowiadające wartooci jego akcji.
Jeśli, podczas wykonywania akcji poprzez w3asny most zawodnik atakujący ma moment zatrzymania i kończy swoją akcje dominując nad swoim przeciwnikiem, wprowadzając go w pozycje mostow1, to nie bedzie on ukarany. Tylko on otrzyma punkty, gdyż zakonczy3 akcje chwytem zawierającym ryzyko.
Natomiast, jeśli zawodnik atakujący jest blokowany i kontrolowany w pozycji mostowej, w wyniku kontrakcji swego przeciwnika, oczywiste jest, że punkty otrzyma ten ostatni.
W zwi1zku z powy?szym zawodnik w stosunku, do którego rozpoczęto chwyt otrzyma punkty jedynie wtedy, gdy w wyniku swojej w3asnej akcji:
sprowadzi atakującego do parteru
połączy akcje w ca3ooa
blokując zawodnika atakującego doprowadzi do tego, że bedzie go kontrolowa3 w moocie, tzn. w pozycji uważanej za zakonczon1
Arbiter musi poczekaa na zakonczenie każdej akcji, aby właściwie przyznaa wartooa punktów zdobytych przez każdego zapaonika.
W przypadku, gdy w wyniku ich akcji obaj zawodnicy zmieniają kolejno swoje pozycje, to punkty przyznaje sie za wszystkie akcje według ich wartooci.
Chwilowe po3ożenie na 3opatki uznawane jest za pozycje zagro?on1 .
Gdy jeden z zawodnikow dotyka najpierw maty dwoma 3opatkami (co daje punkty jego przeciwnikowi), a następnie przechodzi w most, to akcja chwilowego po3ożenia na 3opatki bedzie oceniona na 2 punkty.
Jeśli zawodnik znajdujący sie w pozycji chwilowego po3ożenia na 3opatki obejdzie swojego przeciwnika (ktory zdobywa 2 punkty) i od razu przejdzie do ataku i wykona inne chwyty, to otrzyma taką ilość punktów jaka przypada za wykonane chwyty.
Przetoczenie sie z jednego ramienia na drugie przy pomocy 3okci w pozycji mostowej i odwrotnie, uważa sie tylko za jedn1 akcje.
Arbiter wskazuje ilość punktow. Jeśli sedzia zgadza sie z decyzją arbitra, to podnosi on paletkę we w3aociwym kolorze i o w3aociwej wartooci (1, 2, 3 lub 5 punktow). W przypadku braku zgodnooci miedzy sedzi1 i arbitrem, kierownik maty musi obowi1zkowo wypowiedziea sie na korzyoa jednego z nich, i nie może podac innej opinii.
W przypadku po3ożenia na 3opatki, które ma miejsce w momencie zakonczenia sie czasu regulaminowego, liczy sie tylko gong (a nie gwizdek arbitra).
Jeśli istnieje roznica opinii dotycz1ca punktów przyznanych za dany chwyt, opinia kierownika maty przeważy przy dokonywaniu dokładnej punktacji.
Chwyt nie może być uważany za now1 akcje do momentu, dopoki zawodnicy nie powroc1 do pozycji pocz1tkowej.
Na końcu walki wszystkie chwyty są uznawane, o ile zostały zakonczone przed gongiem. W ?adnym przypadku chwyt wykonany po gongu nie może zostać zaliczony.

Obowi1zek wejocia w kontakt w stylu klasycznym

Należy nakazaa kontakt, gdy wynik wynosi 0- po pierwszej rundzie danej walki. Na poczatku drugiej rundy walki, sedzia nakazuje zapaonikom ustawia sie w pozycji klamrowej klatka piersiowa przy klatce piersiowej. Zapaonik, który bedzie mogł pierwszy zrobią chwyt kontaktowy zostanie wskazany przez losowanie (orze3 lub reszka). Jeśli zapaonik przerwie kontakt to otrzymuje on ostrzeżenie O , a jego przeciwnik jeden punkt techniczny. Wejocie w kontakt zostanie nakazane według identycznej procedury na poczatku dogrywki, jeżeli ?aden z dwóch zapaonikow nie zdobył 3 obowi1zkowych punktów pozwalających odnieoa zwyciestwo.
Symulacja chwytu w celu przerwania kontaktu również bedzie karana 1 punktem i jednym ostrzeżeniem O . Jeśli zapaonik znajdzie sie w parterze, walka musi rozpocząć sie w parterze.
Jeśli zapaonik odmowi wejocia w kontakt jak zostało to nakazane przez sedziego, zapaonik otrzyma ostrzeżenie a jego przeciwnik 2 punkty techniczne (jako chwyt nielegalny uniemo?liwiający wykonanie akcji).
Regu3a wyboru pozycji stojącej lub w parterze po ostrzeżeniu O nadal obowi1zuje w sytuacjach przerwania kontaktu.
Gdy dwóch zapaonikow nadal jest pasywnych, wejocie w kontakt może zostać nakazane po raz drugi.
Gdy dwóch zapaonikow pozostaje w kontakcie bez akcji podczas całej drugiej rundy walki, zostają oni zdyskwalifikowani z zawodow i nie beda klasyfikowani.
Jeśli taka sytuacji bedzie miała miejsce podczas fina3ow o 1-2 lub 3-4 miejsce należy zastosowaa identyczn1 regu3e a kolejnym zapaonikom zmienia klasyfikacje, awansując ich w gore .
W przypadku innych sytuacji pasywnych, sedzia nakazuje zejocie do parteru tak jak to aktualnie obowi1zuje.
Jeśli w drugiej cześći pojedynku zawodnik po obowi1zkowym wejociu w pozycje klamrow1 otworzy chwyt bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow, to otrzymuje on ostrzeżenie, a jego przeciwnik 1 pkt i pytanie o wybór pozycji rozpoczecia walki.
Zawodnik ma prawo b3yskcwicznie zmienia uchwyt (otworzya rece) w celu wykonania akcji technicznej.
Jednak gdy ta akcja zakończy sie niepowodzeniem i nastąpi tzw. wpadka, to otrzymuje on ostrzeżenie a jego przeciwnik 1 pkt plus prawo wyboru pozycji rozpoczecia walki.
W przypadku gdy zawodnik po komendzie czerwony lub niebieski kontakt uniemo?liwia za3ożenie obowi1zkowego uchwytu klamrowego jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 2 pkt i prawo wyboru pozycji.
W trakcie jednej walki sedzia może nakazaa maksymalnie 2 razy wejocie w uchwyt klamrowy i nastepuje to w przypadku, gdy w obowi1zkowym uchwycie dwaj zawodnicy opuszcz1 pole walki bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow. W tej sytuacji sedzia ponownie nakazuje uchwyt obowi1zkowy jednak ze zmian1 zawodnika, który pierwszy go zak3ada (31czy rece).
W przypadku gdy zawodnicy ponownie wyjdą poza pole walki zespo3 sędziowski musi wskazaa, który zawodnik wyszed3 pierwszy i przyznaa mu ostrzeżenie a jego przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji przerwanej walki.
Oczywiście tak jak to było w obowi1zujących do tej pory przepisach również i za pierwszym razem w przypadku jawnego wyjocia poza mate w obowi1zkowym uchwycie przez jednego z zawodnikow jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 1 pkt i pytanie o wybór pozycji.
W odniesieniu do wejocia w obowi1zkowy uchwyt FILA przygotowa3a propozycje, aby przepis ten obowi1zywa3 również w stylu wolnym i zapasach kobiecych. Decyzja w tym zakresie ma zapaoa w najbli?szym czasie po uzyskaniu opinii federacji narodowych.

Protest

Protest może zostać zło?ony jeśli stwierdzono poważne naruszenie przepisów zapaoniczych lub nieprawidłowooa.

Procedura składania protestu

protest winien zostać zło?ony najpóźniej w 3 minut po zakonczeniu walki pod warunkiem, że zawody zostały oficjalnie nagrane na video przez FILA
uzasadnienie protestu musi być doręczone na piomie w jednym z dwóch oficjalnych jezykow FILA (francuski lub angielski)
protest musi być doręczony osobie odpowiedzialnej za Sekretariat zawodow, ktora następnie musi przekazaa go kompetentnej osobie
zgodnie z regulaminem finansowym FILA złożenie protestu 31czy sie z obowi1zkiem wp3acenia kaucji w wysokooci 500,- CHF (frankow szwajcarskich) lub ekwiwalentu w innej wymienialnej walucie
Rozpatrzenie protestu
w przypadku przyjecia protestu, bedzie on rozpatrzony przez specjalnie w tym celu powo3an1 Komisje Apelacyjn1 (jury d'appel), ktora podejmie ostateczn1 decyzje
walka zostanie przeanalizowana w oparciu o zapis na kasecie video z całej walki. Przedstawiciel każdego z zapaonikow zostanie zaproszony do obejrzenia filmowego zapisu walki, ale nie bedzie on mogł wzi1a udziału w dyskusji.
w przypadku, gdy komisja stwierdzi w sposob jasny i oczywisty, że na tle całej walki wynik powinien zostać zmieniony, rozegrana zostanie nowa walka miedzy dwoma zainteresowanymi zawodnikami.
walka nie bedzie mogła zostać powtorzona w ?adnym wypadku jeśli Komisja stwierdzi remis, gdyż w takiej sytuacji werdyktu sie nie zmienia.
zainteresowane strony musza zostać poinformowane na piomie o decyzji
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu i zmiany rezultatu walki natychmiast nakazywane jest powtorzenie pojedynku ze zmian1 kompletu sędziowskiego z udziałem koordynatorów danych zawodow.

Uwagi

w naro?niku mogą przebywaa w trakcie przerwy poza zawodnikiem 2 osoby
w przypadku gdy zawodnik celowo opoYnia rozpoczecie walki po 3 sekundowej przerwie, należy ukaraa go ostrzeżeniem i przyznaa przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji
------------------------------------------------------------------------
System i metoda przeprowadzania zawodow

Zawody zapaonicze składają sie z 3-ch rodzajów rund:

eliminacyjnych w grupach
kwalifikacyjnych
fina3owych
Rundy eliminacyjne w grupach

Eliminacje w grupach odbywają sie systemem każdy z każdym bez rozstawiania zawodnikow.
Zawodnicy zgodnie z wyciągniętymi numerami podczas losowania w trakcie oficjalnej wagi ustawiani są w tabeli Zestaw walk od numeru najmniejszego do najwiekszego i dzieleni w zale?nooci od ilości zawodnikow w danej kategorii wagowej na 3 lub 4 osobowe grupy.
Zwyciezc1 danej grupy zostaje zawodnik, który zdobył najwieksza liczbę punktów pozytywnych i przechodzi on do dalszej cześći zawodow (runda kwalifikacyjna lub fina3owa).
W przypadku uzyskania równej liczby punktów pozytywnych przez zawodnikow, zwyciezca typowany jest wg. nastepujących kryteriow:
bezpoorednie zwycięstwo nad przeciwnikiem
suma punktów technicznych
ilość otrzymanych ostrzeżeń O ilość otrzymanych pasywnooci P ilość zwycięstw 3opatkowych TOUCHE Zawodnicy, którzy zostali wyeliminowani w tej cześći zawodow nie walcz1 dalej i zostają sklasyfikowani wg. wyżej wymienionych kryteriow.

Przypadki szczegolne:

Jeśli liczba zawodnikow mieoci sie miedzy:
2 a 5, to beda oni walczya według systemu każdy z każdym.
6 a 8, to dwóch pierwszych zawodnikow z każdej grupy walczy w finale o 1-2 miejsce, a drudzy z każdej grupy - w finale o 3-4 miejsce.
9 a 11, to drudzy z każdej grupy tworz1 dodatkow1 grupę repasażow1, w której walcz1 systemem każdy z każdym . Zwyciezca tej grupy bedzie czwartym zapaonikiem zakwalifikowanym do po3fina3u i zostanie uplasowany na końcu tabeli. W przypadku, gdy zapaonik wybrany z grupy repasażowej walczy3 już ze zwyciezc1 trzeciej grupy to walki po3fina3owe odbywaa sie beda na krzy? .
W przypadku uzyskania równej liczby punktów klasyfikacyjnych przez zawodnikow, zawodnik, który bedzie miał na swoim koncie najwiecej zwycięstw przez touche zostanie sklasyfikowany wyżej.
Jeśli zapaonik został kontuzjowany i nie może dalej walczya, to zostanie on sklasyfikowany w zale?nooci od wyniku uzyskanego do momentu jego eliminacji. W tym przypadku nie zmienia sie kolejnooci i układu nastepujących walk a jego przeciwnik (lub przeciwnicy) wygrywa walke otrzymując 4 punkty klasyfikacyjne.

Runda kwalifikacyjna

W przypadku gdy po zakonczeniu rund eliminacyjnych w grupach do dalszych rozgrywek przechodz1 zawodnicy - zwyciezcy poszczególnych grup w liczbie innej niż idealna tzn. 4, 8 lub 16 zawodnikow, należy przeprowadzia rundę kwalifikacyjn1 wg. ustawienia par w kolejnooci liczonej od gory tabeli Zestaw walk .
Zwyciezcy tej rundy przechodz1 do dalszych rozgrywek tzn. do rund fina3owych, a przegrani już nie walcz1 i są sklasyfikowani wyżej niż zawodnicy wyeliminowani w rundach eliminacyjnych w grupach wg nastepujących kryteriow:
suma punktów pozytywnych
suma punktów technicznych
ilość ostrzeżeń
ilość pasywnooci
Runda fina3owa

Rundy fina3owe odbywają sie wg. systemu eliminacji bezpooredniej, aż do momentu, kiedy pozostanie dwu nie wyeliminowanych zawodnikow, którzy stocz1 pomiędzy sobą pojedynek o I i II miejsce. Przegrani zawodnicy z po3fina3ow walcz1 o III i IV miejsce.
Pozostali zawodnicy wyeliminowani we wcześniejszych rundach fina3owych klasyfikowani są w zale?nooci od ilości punktów pozytywnych z danej rundy
i w przypadku takiej samej ilości otrzymanych punktów przez zawodnikow, wy?sz1 pozycje zajmuje zawodnik, który spe3ni poniższe kryteria w kolejnooci ważnooci:
suma punktów technicznych
ilość ostrzeżeń
ilość pasywnooci
W przypadku nie stawienia sie zawodnika do walki jego przeciwnik wygrywa
z zapisem punktów pozytywnych 4:0.

Program zawodow

Czas trwania zawodow jest nastepujący:
Igrzyska Olimpijskie - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Mistrzostwa Owiata seniorów - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Mistrzostwa Owiata juniorów - 4 dni na 3 matach dla każdego stylu
Jednakże, na wszystkich rodzajach zawodow w zale?nooci od otrzymanych zg3oszen, bedzie można po uzyskaniu zgody od FILA do3o?ya lub zabrać jedn1 mate.
Czas trwania seansów dla wszystkich rodzajów zawodow nie powinien trwaa dlużej niż 3 godziny. Dla wszystkich rodzajów zawodow, jedna kategoria powinna zostać zakonczona maksimum w ciągu trzech dni, a mianowicie:
dzien pierwszy i drugi eliminacje w grupach i kwalifikacje
dzien trzeci po3fina3y i fina3y
Podczas każdej rundy zawodow poszczegolna kategoria wagowa musi być rozgrywana na jednej macie, a nie na kilku matach jednoczeonie.
ogólnie bior1c zawodnik nie powinien stoczya wiecej niż 4 walki w ciągu jednego dnia.
Wszystkie walki o I, II, III i IV miejsce musza odbywaa sie na jednej macie.
Jedna kategoria wagowa może ewentualnie odbyć sie w ciągu jednego lub dwóch dni w zale?nooci od liczby uczestnicz1cych zawodnikow.

ubiór

Zawodnicy winni stawia sie na brzegu maty w jednoczęściowym kostiumie homologowanym przez FILA w kolorze, który został im wyznaczony (czerwony lub niebieski). Kroj kostiumu jest dowolny pod warunkiem zachowania tych dwóch kolorow. L1czenie kolorow niebieskiego z czerwonym jest zabronione.
W stylu klasycznym zawodnicy mogą wystepowaa w obcis3ym jednoczęściowym kostiumie od stop do ramion lub zakrywającym uda do kolan lub poniżej kolan.
W stylu wolnym kostium może zakrywaa uda tylko do po3owy.
Zawodnik musi obowi1zkowo posiadaa:
na piersi god3o swojego kraju
na plecach kostiumu skrót nazwy swojego kraju, maksymalna wielkooa liter wynosi 1 x 1 cm
chusteczkę z materia3u, ktor1 pokazuje sędziemu przed walk1
dozwolone jest używanie lekkich nakolanników bez cześći metalowych
zawodnicy nie mogą mieć umieszczonego god3a lub skrótu nazwy innego panstwa.
Podczas Mistrzostw Owiat, Mistrzostw Kontynentalnych i innych zawodow, zawodnicy mogą mieć umieszczon1 nazwe sponsora na udzie lub plecach. Natomiast, jest to niedozwolone na Igrzyskach Olimpijskich, podczas których obowi1zują przepisy międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Zawodnicy mogą również mieć umieszczone nazwy sponsorów na plecach, rękawach szlafroków lub dresow.
Nauszniki homologowane przez FILA są obowi1zkowe dla nastepujących kategorii wiekowych: m3odzikow, kadetow, juniorów i wszystkich kategorii wiekowych w zapasach kobiecych.
Zabronione jest noszenie czegokolwiek poza kostiumem. Jedynym wyjątkiem jest przerwa w walce (z wyniku kontuzji lub z innych przyczyn) w czasie, której zawodnik może na3o?ya ciep3e okrycie (szlafrok).
Zawodnicy musza nosia obuwie zapaonicze usztywniające kostke. Zabronione jest używanie obuwia na obcasach lub podeszwach z gwoYdziami, obuwia z klamrami lub z częściami metalowymi. Buty zapaonicze mogą być bez sznurówek lub ze sznurówkami przytrzymywanymi woko3 butów przez rzep, tak aby sznurówki nie rozwi1zywa3y sie podczas walki. W zwi1zku z tym wprowadza sie dla każdego zapaonika obowi1zek posiadania rzepow przy butach, co zostanie skontrolowane przed wejociem na mate.
Na poczatku każdego dnia zawodow zawodnik musi być owie?o ogolony lub mieć kilkumiesieczn1 brode.
W3osy powinny być krótkie lub związane, jeśli sedzia uzna to za stosowne.

Ponadto, zabronione jest:

noszenie bandaży na nadgarstkach, ramionach lub kostkach. Istnieje taka mo?liwooa jedynie w przypadku kontuzji lub z polecenia lekarza. Bandaże te musza zostać owinięte opask1 elastyczn1;
pokrycie ciała substancją t3ustą lub klejąc1;
stawienie sie spoconym do walki na poczatku pierwszej i drugiej po3owy
noszenia jakichkolwiek przedmiotów mogących zranią przeciwnika, takich jak pierocionek, bransoletka, kolczyki, protezy, itp.
Każdy zapaonik powinien przestrzegaa rozporządzeń zawartych w niniejszym artykule. W przeciwnym razie zespo3 sędziowski da zawodnikowi maksymalnie jedn1 minutę na dostosowanie sie do przepisów niniejszego artykulu. Po up3ynieciu tego czasu zawodnik przegra walke przez poddanie sie.

Zatrzymanie walki i interwencja opieki lekarskiej

Lekarz odpowiedzialny z ramienia FILA ma prawo i obowi1zek przerwaa walke w każdej chwili, za poorednictwem kierownika maty, gdy uzna, i? istnieje niebezpieczeństwo dla jednego z dwóch zawodnikow.
Ponadto, może on również zarządzia natychmiastowe przerwanie walki stwierdzając, i? jeden z zawodnikow jest niezdolny do dalszej walki.
Zapaonik nie może nigdy opuocia maty, jedynie w przypadku cie?kiej kontuzji wymagającej natychmiastowego jej opuszczenia.
W przypadku kontuzji zapaonika, sedzia powinien natychmiast zaż1daa interwencji lekarza i zapytać go czy zatrzymanie walki jest uzasadnione lub symulowane. Jeżeli lekarz stwierdza, że zapaonik symuluje, arbiter nakazuje aby sedzia lub kierownik maty ukara3 zapaonika (punkt i ostrzeżenie).
Jeśli zapaonik dozna widocznej kontuzji lub pojawi sie krwawienie, lekarz bedzie miał do dyspozycji niezbedny czas aby opatrzya kontuzjowanego. Lekarz decyduje czy zawodnik może dalej walczya czy nie, bez wyznaczonego czasu na podjecie decyzji.
W sprawach spornych o charakterze medycznym, lekarz ekipy poszkodowanego zawodnika ma prawo interwencji w udzieleniu ewentualnej pomocy i ma prawo sformu3owania swojej opinii na temat interwencji lub decyzji s3u?by medycznej. Jedynie delegat Komisji Lekarskiej FILA może zaproponowaa zespo3owi sędziowskiemu przerwanie wali.
Podczas zawodow, na których nie ma oficjalnego lekarza, sedzia może przerwaa walke na maksimum 2 minuty w ciągu jednej walki. Zespo3 sędziowski posiada odpowiednie kompetencje aby podjąa decyzje dotycz1c1 stwierdzenia czy zapaonik symuluje czy też nie.
Polecenie zatrzymania może zostać udzielone jednorazowo lub kilkakrotnie i może dotyczya obu zawodnikow.
Każde 3 sekund przerwy musi być wyowietlane przez zegar elektroniczny (chronometr) umieszczony przy danej macie.
Na 1 sekund przed up3ywem 2 minut, sedzia nakazuje obu zapaonikom wznowią walke na orodku maty.
Podczas międzynarodowych zawodow, na których nie jest reprezentowana Komisja Lekarska FILA, decyzje o przerwaniu walki podejmuje delegat FILA lub arbiter delegowany przez FILA po wcześniejszej konsultacji z lekarzem oficjalnym i lekarzem ekipy kontuzjowanego zawodnika.
We wszystkich przypadkach lekarz, który podejmuje decyzje o zakazie kontynuowania walki przez zawodnika, musi być innej narodowooci, niż dany zawodnik i nie może być zainteresowany daną kategori1 (patrz regulamin sanitarny).
W przypadku stwierdzenia przez lekarza symulacji kontuzji dany zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, a jego przeciwnik punkt i prawo wyboru pozycji wznowienia przerwanej walki.

Waga

Ostateczna lista zawodnikow musi obowi1zkowo zostać zło?ona przez kierownika delegacji w sekretariacie komitetu organizacyjnego na 6 godzin przed rozpoczeciem wagi. Wszelkie zmiany dokonywane na tej liocie po tym terminie nie beda uwzgledniane.
Waga zawsze odbywa sie w przeddzień zawodow miedzy godzin1 18. a 20.00. wybór należy do organizatora. Waga trwa 3 minut.
—aden zawodnik nie bedzie mogł przystąpić do wagi, jeśli nie został poddany badaniu lekarskiemu, które odbędzie sie w terminie wyznaczonym regulaminem danych zawodow. Kontrola lekarska odbywa sie zawsze na 1 godzinę przed wag1.
Zawodnicy obowi1zkowo waż1 sie w kostiumach zapaoniczych (bez obuwia), po zbadaniu przez upoważnionych lekarzy, którzy musza wyeliminowaa każdego zawodnika stanowiącego ryzyko jakiegokolwiek zarażenia.
Nie przyznaje sie ?adnej tolerancji wagowej za kostium.
Zawodnicy musza być w doskona3ej kondycji fizycznej, mieć krotko obcięte paznokcie, co winno być sprawdzone w czasie wagi.
Do momentu zakonczenia wagi, zawodnicy mają prawo, każdy po kolei, ważya sie tyle razy, ile beda sobie ?yczya.
W zawodach trwających 2 dni lub 3 dni, zawodnicy w danych kategoriach beda ważeni w przeddzień rozpoczecia sie ich kategorii.
Dla wszystkich zawodow jest tylko jedna waga dla każdej kategorii wagowej.

Czas trwania walk

Czas trwania walk zostaje ustalony w nastepujący sposob:
dla m3odzikow i kadetów 2 rundy po 2 minuty
dla seniorów i juniorów 2 rundy po 3 minuty
Przerwa miedzy dwoma rundami wynosi 3 sekund.
W przypadku dogrywki, czas trwania walki może być przed3u?ony maksymalnie o 3 minuty we wszystkich kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe - wagowe - zawody

Kategorie wiekowe

m3odzicy (ch3opcy i dziewczeta) 14-15 lat (od 13 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
kadeci/kadetki 16-17 lat (od 15 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
juniorzy/juniorki 18-2 lat (od 17 lat - zaowiadczenie lekarskie i zgoda rodzicow)
seniorzy/seniorki 2 lat i wiecej
Zapaonicy z kategorii juniorów mogą walczya w grupie seniorow.
Wiek zawodnika bedzie sprawdzany na wszystkich mistrzostwach i zawodach podczas składania ostatecznych zg3oszen, na 6 godzin przed wag1.
W celu umo?liwienia powy?szej kontroli kierownik każdej delegacji winien przed3o?ya delegatowi technicznemu FILA:
licencje zawodnika ważn1 na dany rok;
indywidualny paszport lub dowód to?samooci (paszport zbiorowy nie zostanie przyjety);
zaowiadczenie stwierdzające wiek wystawione przez Prezesa Narodowej Federacji Zapaoniczej dla każdego zawodnika. Zaowiadczenie powinno zostać wystawione według modelu dostarczonego przez FILA i na papierze firmowym Federacji Narodowej;
narodowooa każdego uczestnika zawodow międzynarodowych jest sprawdzana obowi1zkowo na podstawie przed3o?onego paszportu lub dowodu to?samooci podczas ważenia;
zawodnik może uczestniczya w zawodach zgodnie z narodowooci1 figurując1 w jego paszporcie. Jeśli w jakimkolwiek momencie FILA stwierdzi, że deklaracja jest fa3szywa i że miało miejsce oszustwo, to w stosunku do Federacji, zawodnika i osoby, ktora podpisała zaowiadczenie zostaną na3o?one stosowne kary dyscyplinarne;
każdy zapaonik, który uczestniczy w zawodach wyraża automatycznie zgode aby FILA mogła rozpowszechniaa filmy lub zdjecia w celu rozpowszechniania i promowania zawodow. Gdy zawodnik przedstawi odmowe pisemna, to może zostać wy31czony z zawodow.
Dodatkowe wyjanienia PZZ dotyczące udziału juniorów w zawodach seniorów

Grupa wiekowa juniorów dotyczy zapaonikow mających 18-2 lat.
Zapaonikom juniorom pozwala sie uczestniczya w zawodach seniorow, ale zapaonik mający 18 lat musi obowi1zkowo przedstawia zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow, aby moc uczestniczya w zawodach seniorow.
Zapaonicy mający 17 lat nie mają prawa uczestniczya w zawodach seniorów (dotyczy zawodow międzynarodowych FILA). Wchodz1 oni w skład grupy wiekowej kadetow. Jeśli chc1 mogą walczya w zawodach juniorow, przedstawiając zaowiadczenie lekarskie i pozwolenie rodzicow.

Kategorie wagowe

m3odzicy: (29-32)-35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) kg (1 kategorii)
kadeci: (39-42)-46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) kg (1 kategorii)
juniorzy: (46-50)-54-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (9 kategorii)
seniorzy: (48-54)-58-63-69-76-85-97-(97-130) kg (8 kategorii)
Każdy zawodnik, uczestnicz1cy w zawodach z w3asnej woli i na swoją w3asn1 odpowiedzialnooa, ma prawo startu tylko w jednej kategorii wagowej odpowiadającej wadze jego ciała w momencie oficjalnej wagi.
W kategoriach grupy wiekowej seniorow, zapaonicy mogą wybrać kategorie wagow1 bezpośrednio wy?sz1 w stosunku do kategorii, w której zostali zg3oszeni. Wyjątek stanowi waga cie?ka, w której to kategorii zawodnik musi ważya wiecej niż 97 kg.

Zawody

Wyro?nia sie nastepujące zawody międzynarodowe w ro?nych kategoriach wiekowych:

M3odzicy (14-15 lat)
- zawody międzynarodowe (bilateralne i regionalne)
Kadeci (16-17 lat)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
Juniorzy (18-2 lat)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
- Mistrzostwa Owiata co roku
Seniorzy (2 lat i wiecej)
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Kontynentalne co roku
- Mistrzostwa i Puchary Owiata co roku (z wyjątkiem roku olimpijskiego)
- Walki-Wyzwania, zawody Masters, międzynarodowe turnieje Grand Prix, zawody Gala Grand Prix FILA, walki Super Gwiazd
Weterani 35 lat i wiecej
- zawody według specjalnego programu, kategorii i regulaminów
Wszystkie powy?sze zawody musza być rozgrywane zgodnie z przepisami FILA.

Przedstawianie zapaonikow

Prezentacja zapaonikow przewidziana w regulaminie powinna być ociole stosowana wraz z wymienieniem ich zas3ug. W tym zakresie FILA przygotuje specjalny scenariusz do realizacji. Prezentacja zawodnikow odbywaa sie bedzie w rundach awiera i po3fina3owych, gdzie przedstawiani beda tylko zawodnicy (zas3ugi i tytu3y itp.) W walkach fina3owych o 1-2 i 3-4 miejsce przedstawiani beda zawodnicy, trenerzy oraz caly skład sedziowski.

Punktacja pozytywna

Ustalono nastepując1 ocenę zwyciestw:

Przewaga techniczna

Wiedz1c, że po3ożenie na 3opatki jest końcowym celem walki i, że punkty klasyfikacyjne są przyznawane w zale?nooci od rodzaju zwyciestwa, ważne jest aby zapaonik zadecydowa3 sam czy chce przerwaa lub kontynuowaa walke jeśli jest roznica 1 punktow.
W zwi1zku z tym, gdy zapaonik otrzyma3 zwycięstwo przez przewage, arbiter czeka na neutralna sytuacje na macie, przerywa walke i pyta zwyciezce czy chce dalej walczya.
Jeśli zapaonik zdecydowa3, że kontynuuje walke, to nie bedzie mogł już zmienia decyzji i od tego momentu stosowane beda wszystkie normalne procedury zapaonicze do końca walki.

Zatrzymanie i wznowienie walki

Zasady ogólne

We wszystkich przypadkach, gdy walka została zatrzymana w stojce, musi być ona wznowiona również w pozycji stojącej.
Walka powinna być zatrzymana i wznowiona na orodku maty w stojce także w nastepujących przypadkach:
jeśli stopa dotknie powierzchni ochronnej
jeśli zapaonicy w chwycie wejd1 w strefę bez wykonania chwytu trzema lub czterema nogami i tak pozostaną
Walka w parterze

We wszystkich przypadkach, jeśli zapaonik wyjdzie poza mate w parterze, to walka zostanie wznowiona w parterze bez względu na to, czy został on zdominowany i czy została wykonana akcja. To samo dotyczy przypadku, gdy walka została zatrzymana w parterze.
Walka w parterze musi zostać przerwana i wznowiona na orodku maty obowi1zkowo w parterze także w nastepujących przypadkach:
gdy zapaonik kontrolowany jest na kolanach w strefie pasywnooci i obiema rekami dotyka strefy ochronnej
gdy zapaonik zdominowany leżąc na brzuchu dotyka głową powierzchni ochronnej
gdy zapaonik znajduje sie w pozycji zagro?onej po3ożeniem na 3opatki w strefie ochronnej lub, gdy jego bark lub 3okiea dotyka strefy ochronnej
jeśli z powodu kontuzji zawodnik zdominowany w parterze prosi o zatrzymanie walki, walka w tym przypadku zostanie wznowiona w parterze. Jeśli chodzi o zawodnika atakującego, który zatrzymuje walke, to zostanie ona wznowiona również w parterze.
Walka przerwana poza matą jest zawsze wznawiana w centrum w pozycji w jakiej została przerwana.
W zwi1zku z powy?szym zawodnik, który znajdzie sie poza matą w parterze jako dolny (opanowany) w wyniku proby rzutu czy proby chwytu lub akcji technicznej wykonywanej ze stojki i z parteru z pola walki rozpoczyna dalsz1 czeoa walki w parterze również jako dolny.
Dotyczy to również rzutów i chwytów wykonywanych ze stojki i z parteru z maty po w3asnych plecach poza mate. W tym przypadku liczy sie tylko pierwsza akcja czyli strata 2 punktów w wyniku auto-tuszu i zawodnik wykonujący wznawia walke w parterze w centrum maty jako dolny.
Jeśli rzut techniczny poza mate jest niedokonczony np. bez kontaktu w stylu klasycznym to nakazujemy walke w stojce.

Ocena wartooci akcji lub chwytu

W celu pozbycia sie symulowanej walki, podczas wykonywania przez zawodnika chwytu bez rezultatu i gdy w konsekwencji znajdzie sie on pod spodem w parterze bez akcji ze strony przeciwnika, nie przyznaje sie w tym przypadku punktu technicznego zawodnikowi znajdującemu sie nad nim. Walka toczy sie dalej w parterze bez zatrzymania walki przez sedziego.
Natomiast jeśli, podczas wykonywania chwytu zapaonik atakujący wykona kontratak i sprowadzi swojego przeciwnika do parteru, to otrzyma punkt lub punkty odpowiadające wartooci jego akcji.
Jeśli, podczas wykonywania akcji poprzez w3asny most zawodnik atakujący ma moment zatrzymania i kończy swoją akcje dominując nad swoim przeciwnikiem, wprowadzając go w pozycje mostow1, to nie bedzie on ukarany. Tylko on otrzyma punkty, gdyż zakonczy3 akcje chwytem zawierającym ryzyko.
Natomiast, jeśli zawodnik atakujący jest blokowany i kontrolowany w pozycji mostowej, w wyniku kontrakcji swego przeciwnika, oczywiste jest, że punkty otrzyma ten ostatni.
W zwi1zku z powy?szym zawodnik w stosunku, do którego rozpoczęto chwyt otrzyma punkty jedynie wtedy, gdy w wyniku swojej w3asnej akcji:
sprowadzi atakującego do parteru
połączy akcje w ca3ooa
blokując zawodnika atakującego doprowadzi do tego, że bedzie go kontrolowa3 w moocie, tzn. w pozycji uważanej za zakonczon1
Arbiter musi poczekaa na zakonczenie każdej akcji, aby właściwie przyznaa wartooa punktów zdobytych przez każdego zapaonika.
W przypadku, gdy w wyniku ich akcji obaj zawodnicy zmieniają kolejno swoje pozycje, to punkty przyznaje sie za wszystkie akcje według ich wartooci.
Chwilowe po3ożenie na 3opatki uznawane jest za pozycje zagro?on1 .
Gdy jeden z zawodnikow dotyka najpierw maty dwoma 3opatkami (co daje punkty jego przeciwnikowi), a następnie przechodzi w most, to akcja chwilowego po3ożenia na 3opatki bedzie oceniona na 2 punkty.
Jeśli zawodnik znajdujący sie w pozycji chwilowego po3ożenia na 3opatki obejdzie swojego przeciwnika (ktory zdobywa 2 punkty) i od razu przejdzie do ataku i wykona inne chwyty, to otrzyma taką ilość punktów jaka przypada za wykonane chwyty.
Przetoczenie sie z jednego ramienia na drugie przy pomocy 3okci w pozycji mostowej i odwrotnie, uważa sie tylko za jedn1 akcje.
Arbiter wskazuje ilość punktow. Jeśli sedzia zgadza sie z decyzją arbitra, to podnosi on paletkę we w3aociwym kolorze i o w3aociwej wartooci (1, 2, 3 lub 5 punktow). W przypadku braku zgodnooci miedzy sedzi1 i arbitrem, kierownik maty musi obowi1zkowo wypowiedziea sie na korzyoa jednego z nich, i nie może podac innej opinii.
W przypadku po3ożenia na 3opatki, które ma miejsce w momencie zakonczenia sie czasu regulaminowego, liczy sie tylko gong (a nie gwizdek arbitra).
Jeśli istnieje roznica opinii dotycz1ca punktów przyznanych za dany chwyt, opinia kierownika maty przeważy przy dokonywaniu dokładnej punktacji.
Chwyt nie może być uważany za now1 akcje do momentu, dopoki zawodnicy nie powroc1 do pozycji pocz1tkowej.
Na końcu walki wszystkie chwyty są uznawane, o ile zostały zakonczone przed gongiem. W ?adnym przypadku chwyt wykonany po gongu nie może zostać zaliczony.

Obowi1zek wejocia w kontakt w stylu klasycznym

Należy nakazaa kontakt, gdy wynik wynosi 0- po pierwszej rundzie danej walki. Na poczatku drugiej rundy walki, sedzia nakazuje zapaonikom ustawia sie w pozycji klamrowej klatka piersiowa przy klatce piersiowej. Zapaonik, który bedzie mogł pierwszy zrobią chwyt kontaktowy zostanie wskazany przez losowanie (orze3 lub reszka). Jeśli zapaonik przerwie kontakt to otrzymuje on ostrzeżenie O , a jego przeciwnik jeden punkt techniczny. Wejocie w kontakt zostanie nakazane według identycznej procedury na poczatku dogrywki, jeżeli ?aden z dwóch zapaonikow nie zdobył 3 obowi1zkowych punktów pozwalających odnieoa zwyciestwo.
Symulacja chwytu w celu przerwania kontaktu również bedzie karana 1 punktem i jednym ostrzeżeniem O . Jeśli zapaonik znajdzie sie w parterze, walka musi rozpocząć sie w parterze.
Jeśli zapaonik odmowi wejocia w kontakt jak zostało to nakazane przez sedziego, zapaonik otrzyma ostrzeżenie a jego przeciwnik 2 punkty techniczne (jako chwyt nielegalny uniemo?liwiający wykonanie akcji).
Regu3a wyboru pozycji stojącej lub w parterze po ostrzeżeniu O nadal obowi1zuje w sytuacjach przerwania kontaktu.
Gdy dwóch zapaonikow nadal jest pasywnych, wejocie w kontakt może zostać nakazane po raz drugi.
Gdy dwóch zapaonikow pozostaje w kontakcie bez akcji podczas całej drugiej rundy walki, zostają oni zdyskwalifikowani z zawodow i nie beda klasyfikowani.
Jeśli taka sytuacji bedzie miała miejsce podczas fina3ow o 1-2 lub 3-4 miejsce należy zastosowaa identyczn1 regu3e a kolejnym zapaonikom zmienia klasyfikacje, awansując ich w gore .
W przypadku innych sytuacji pasywnych, sedzia nakazuje zejocie do parteru tak jak to aktualnie obowi1zuje.
Jeśli w drugiej cześći pojedynku zawodnik po obowi1zkowym wejociu w pozycje klamrow1 otworzy chwyt bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow, to otrzymuje on ostrzeżenie, a jego przeciwnik 1 pkt i pytanie o wybór pozycji rozpoczecia walki.
Zawodnik ma prawo b3yskcwicznie zmienia uchwyt (otworzya rece) w celu wykonania akcji technicznej.
Jednak gdy ta akcja zakończy sie niepowodzeniem i nastąpi tzw. wpadka, to otrzymuje on ostrzeżenie a jego przeciwnik 1 pkt plus prawo wyboru pozycji rozpoczecia walki.
W przypadku gdy zawodnik po komendzie czerwony lub niebieski kontakt uniemo?liwia za3ożenie obowi1zkowego uchwytu klamrowego jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 2 pkt i prawo wyboru pozycji.
W trakcie jednej walki sedzia może nakazaa maksymalnie 2 razy wejocie w uchwyt klamrowy i nastepuje to w przypadku, gdy w obowi1zkowym uchwycie dwaj zawodnicy opuszcz1 pole walki bez wykonania akcji technicznej zakonczonej zdobyciem punktow. W tej sytuacji sedzia ponownie nakazuje uchwyt obowi1zkowy jednak ze zmian1 zawodnika, który pierwszy go zak3ada (31czy rece).
W przypadku gdy zawodnicy ponownie wyjdą poza pole walki zespo3 sędziowski musi wskazaa, który zawodnik wyszed3 pierwszy i przyznaa mu ostrzeżenie a jego przeciwnikowi 1 pkt i prawo wyboru pozycji przerwanej walki.
Oczywiście tak jak to było w obowi1zujących do tej pory przepisach również i za pierwszym razem w przypadku jawnego wyjocia poza mate w obowi1zkowym uchwycie przez jednego z zawodnikow jest on karany ostrzeżeniem, a jego przeciwnik otrzymuje 1 pkt i pytanie o wybór pozycji.
W odniesieniu do wejo

Tags: