Sporty Siłowe > Uroda i Fitness

Sylwetka Joanny Zapolskiej - w-ce mistrzyni swiata

(1/3) > >>

torrn62:
Zajmowa3am sie i zajmuje wieloma dziedzinami pocz1wszy od gimnastyki sportowej, dziennikarstwa aż po fitness, który jest nieod31cznym elementem mojego życia, od kilku lat. Ale zacznę od poczatku – urodzi3am sie 2 listopada 1972 roku w Olsztynie i od najm3odszych lat interesowa3am sie sportem.

GIMNASTYKY SPORTOWY zaje3am sie mając 7 lat i wtedy też zacze3am codzienne 5-6 godzinne treningi, które trwa3y przez 11 lat. Reprezentowa3am klub Stomil Olsztyn , a moimi trenerami byli Krystyna i Zbigniew —o3nierowiczowie. Jako gimnastyczka odnosiłam spore sukcesy - byłam wielokrotn1 Mistrzynią Polski, trzykrotnie uczestniczy3am w Mistrzostwach Europy, plasując sie w okolicach 2 miejsca. Zdobyłam 31cznie 52 medale w tym 24 złote, 16 srebrnych, 12 br1zowych. W tym 27 medali przypad3o na starty miedzynarodowe. gimnastykę zakonczy3am trenować w wieku 18 lat i rozpocze3am studia w AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GDANSKU.

Na IV roku studiow rozpocze3am prace jako stażysta, a po obronie pracy magisterkiej i dyplomowej na specjalizacji trenerskiej gimnastyki sportowej (pt. Koncepcje układow ćwiczen wolnych w klasie mistrzowskiej według wymogów międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), rozpocze3am prace dydaktyczn1 ze studentami. Przez 6 lat prowadzi3am zajecia na studiach dziennych i zaocznych z gimnastyki sportowej i aerobiku. Prowadzi3am też dru?yne aerobiku sportowego, ktora na Mistrzostwach Polski Szko3 Wy?szych w tej dyscyplinie zajmowa3a czo3owe lokaty. Dwukrotnie byłam prezenterk1 międzynarodowej Konwencji aerobiku w Magdeburgu, a także prowadzi3am i nadal prowadzę zajecia podczas kursow instruktorów aerobiku w macierzystej uczelni. Jestem autork1 ponad 8 publikacji z zakresu aerobiku i fitness. Obecnie jestem doktorantk1 pana prof. Zbigniewa Szota - kierownika Katedry Teorii, Metodyki Gimnastyki i Awiczen Muzyczno-Ruchowych AWFiS w Gdansku. Moja praca obejmuje psychofizjologiczne badania z zakresu aerobiku. W 1997 roku zainteresowa3am sie wyczynowym fitnesem i postanowi3am wystartowaa w zawodach.

FITNESS
Nie zawsze byłam fitnesk1 i nie zawsze wyglądałam tak jak teraz. W wieku 2 lat miała spore problemy z utrzymaniem prawid3owej wagi. Po prostu byłam zbyt pulchna, co widaa na zdjeciu. Re?im dietetyczny i treningowy pozwolił pozbyć sie nadmiernych kilogramow, a później zająa sie wyczynowym fitnesem. Pocz1tkowo reprezentowa3am Body Club w Gdansku i startowa3am pod nazwiskiem Kurzacz. A to moje wyniki:

kwiecien 1997 - Mistrzostwa Polski, Sandomierz - I m-sce
maj 1997 - Mistrzostwa Europy, Roubaix - Francja - X m-ce
paYdziernik 1997 - Mistrzostwa Owiata, Bratys3awa - V m-ce
listopad 1997 - Puchar Polski, Ciechanow - I m-ce
maj 1998 - Mistrzostwa Polski, Bia3ystok - II m-ce
paYdziernik 1998 - Mistrzostwa Owiata, Alicante - Hiszpania - IX m-sce
Postanowi3am zrobią przerwe w startach ale po 4 latach ponownie wroci3am i przenosz1c sie na sta3e do Bia3egostoku, wracając do panieńskiego nazwiska Zapolska, zmieniłam też barwy klubowe, reprezentując obecnie maniąc Gym Bia3ystok. Moi trenerzy to Prezes PZKFiTS oraz Mistrz Owiata weteranów w kulturystyce Pawe3 Filleborn oraz Arkadiusz Leszczynski - w3aociciel maniąc Gym i Prezes ds. fitness w PZKFiTS. Muzyke do występów w zawodach fitness przygotowuje d'j KRIZ, a choreografi1 zajmują sie Magda Po?arska i Hubert Pierzcha3o. Kostiumy szyje p. Walentyna Po?arska. Wraz z takimi zmianami przyszły też zdecydowanie wieksze sukcesy:

kwiecien 2002 - Mistrzostwa Europy, Budapeszt - III m-sce
maj 2002 - Mistrzostwa Polski, Bia3ystok - II m-sce
maj 2002 - Puchar gigantów Toruń - I m-sce
paYdziernik 2002 - Mistrzostwa Owiata, Brno - II m-sce
maj 2003 - Mistrzostwa Polski, Bia3ystok - I m-sce, I m-sce kat. Open
wrzesien 2003 - Mistrzostwa Owiata, Santa Susanna - IV m-sce - niestety zerwa3am podczas zawodow ociegno Achillesa, ale zawody dokonczy3am.

PRACA

Na co dzien mieszkam w Bia3ymstoku, gdzie opiekuje sie grup1 instruktorek w klubie maniąc Gym, oraz prowadzę zajecia aerobiku, fitness i treningi personalne. prowadzę również zajecia w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Bia3ymstoku, gdzie prowadzę zajecia z aerobiku i fitness. Tam też kszta3ce instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnooci1 aerobik, a zajecia z kursow odbywają sie w klubie maniąc Gym. Nadal wspo3pracuje z AWFiS w Gdansku, gdzie również prowadzę zajecia na kursach instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnooci1 aerobik. W Warszawie jestem Redaktorem Naczelnym fitnesowo-kulturystycznego miesięcznika Kulturystyka i Fitness - Sport dla Wszystkich . W Augustowie prowadzę odchudzające i kondycyjno-sportowe turnusy w Hotelu Delfin. Jeśli nie startuje w zawodach fitness, sedziuje takie zawody, gdyż jestem też sedzi1 fitness.

 http://www.zapolska.pl http://www.zapolska.pl

 

 

 

AArmand:
Fajna dupcia.. i ładna sylwetka of korz :-)

Albert__:
Niezła,niezła z mojego miasta widziałem ja pare razy na ?ywo :-)

Bellinaklima_58C:
Wow cia3ko to ma idealne

MStanley:
a widzieliście jak wygladała w wieku 20-u lat ??????????????

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej